Godziny przyjęć

Wyłącznie po rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu: 693 565 433

Od poniedziałku do piątku od 13:00 do 18:00.